is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

'J i , ,"il »i l V ». . #Jt-i »Af l 1 • •

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N0. 2 2#) BESLUIT van den 2o3ten Juni 1813^ waarbij , ten behoeve van de lands drukkerij , het uitsluitend regt tot het druilen en uitgeven van den almanak ten dienste der zeelieden , wordt voorbehouden.

W IJ WILLEM, Lij de gratie Gods,

koning der nederlanden, prins van oranje-nassau, groot-hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche zaken en Waterstaat, van den c)den dezer;

Gezien Ons besluit van den 2 den Juli 1822 (staatsblad n°. 16);

Hebben besloten en besluiten:

Wij verklaren bij dezen , ten behoeve der lands drukkerij voortebchouden het rcgt tot den druk en tot de uitsluitende uitgave van den almanak ten dienste der zeelieden.