is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK der NEDEBLANDEN.

(N°. 26.) BESLUIT van denSden Juli 1823 , betrekkelijk de uitvaardiging der aankondigingen wegens liet jaarlijks openen en sluiten der jagt.

wij willem bij de gratie Gods, koning

der nederlanden, prins van oranje-nassau , groot-hertog van luxemburg, enz., enz., enz.

Op de voordragten van Onzen Opperjagermeester, Opperhoutvester voor de noordelijke provinciën, vait den 21 sten October 1820, n°. , en 5 April 1821 , n°. £Zf;

Gezien het rapport van Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat, en van Justitie, van den ïyden September 1821, Bb. 455 , no. 162, B. Z;

Gezien art. 11 der wet van den nden Juü (staatsblad n°. 79), en art. 8 van het besluit vait dén gden Augustus 1818, (staatsblad n°. 02.) 5

Den Raad van State gehoord ;