is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 28.) BESLUIT van den i2dcn Juli *823,

houdende handhaving van het door den Gouverneur der provincie Antwerpen, opgeworpen conflict in een ze Ier voor de Regtbanh van eersten aanleg te Antwerpen aanhangig twistgeding , tusschen de erf genanten Smets en den iloojd-Ingenieur aldaar.

W IJ WILLEM, bij de gratie Gods, KONING DEK NEDERLANDEN, PRIN# VAN ORANJE-NAS SA U, GROOT-HKRTOO van euxemburg, enz., enz., enz.

Op het gemeenschappelijk rapport van Onze Ministers Tan Justitie en -van Binuenlandsche Zaken en Waterstaat,

/fden "I

randen- 1 April 11. Ia. Mi U, i83, n». 4a W,

21 sten J

betrekkelijk een door den Gouverneur der provinoi® Antwerpen , naar aanleiding van ons besluit van den ^den Oetober 1822 (staatsblad n°. 44), opgeworpen eonflict, in een twistgeding voor de regtbank van eersten aanleg te Antwerpen 'aanhangig, tussche»