is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Potten, pannen, kruiken enz - pCt;

Kousen, mutsen, wanten en alle andere geweven of gebreide kledingstukken , van katoen, wol of garen 20 pet,

STEEN.

Schaliën en leyen,üe 1000 stuks.."..,, f 5, oö Art. a>

Wordt verboden de invoer binnen dit Rijk van de volgende goederen, voor zoo ver dezelve van franschen oorsproDg zijn of uit Frankrijk worden aangebragt:

Allerhande glas en glaswerk , met uitzondering Van spiegelglas.

Lakens en kasimieren.

Geest van zout.

Sterk water.

Vitriool-olie.

Gedisteleerd uit g-raan.

Art. 5.

Alle ander gedisteleerd,

Azijn (wijn- bier- en kunst-azijn ) ;

Wijn ,

uit Frankrijk afkomstig, mogen alléén aan de zeezijde worden ingevoerd.

Onze Minister vau Staat, belast melde generale directie der ontiangsten ,zal zorgen voorde uitroe-