is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 36.) BESLUIT van den i5tsen Augustus i823 f houdende dat, zoolang de groote weg welke van Bonda naar de Langakkcrsclians, in de provincie Groningen leidt, voor den vervoer van goederen en koopmanschappen onbruikbaar zijn zal, voor allen in- of uitvoer langs het kantoor van Langakkerschans, zal kunnen worden gebruik gemaakt van den weg welke van Bonder Nijland. naar de Langakkerschans loopt•

W11 WILLEM, bij de gratie Gods, k.oni25g der Nederlanden , Prins van Obanje-Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg , enz., enz., enz.

Op de voordragt van Onzen Minister van Slaat, belast met de generale directie der Ontvangsten van den i8d«n Augustus 1823, n°. 168 strekkend© lot bet daarstellen van voorzieningen in liet bezwaar t