is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sommige rekssten, waarvan dtt onderteekening door de procureurs bij de hooge geregtshoven geschieden moet.

29. Door de tegenwoordige bepalingen worden gehouden Voor vervangen alle vroegere verordeningen ten aanzien der solliciteurs door Ons gemaakt.

En is Onze Secretaris van Staat belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit , hetwelk in het staatsblad zal worden gedrukt.

Gegeven te Brussel den September des jaars i8a3, van Onze regering het tiende.

WILLEM.

Van wege den Koning, I. O. DE MEY VAN STREEFKERK.

Uitgegeven den tienden September 1825 * De Secretaris van Staat, J. 6. DE MEY VAN STREEFKERK.