is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VA.N

HET KONINGRIJK der NEDERLANDEN.

( N°. 42.) BESLUIT van den 22^» September 1823, houdende openstelling der kantoren van espain en adinkerke, voor den doorvoer van houtvlotten over de schplpe naar

frankrijk..

wu willem de gratie Gods, koning

der nederlanden, prins van oranje -nassau, groot-hertog van luxemburg, ent. f enz., ene.

Nader gezien bet rapport Van Onzen Minister van Staat, belast met de generale directie der ontvangsten, van den deser 276, betrekkelijk den door¬

voer van houtvlotten over de Schelde naar Frankrijk, langs de kantoren van E spain en Adinlerle , ofschoon dezelve alleen voor den doorvoer van steenkolen, bij Ons besluit van den l0den December 1822 (staatsblad n'. 5o) zijn aangewezen;

Gezien Ons besluit van den «1» toer,» • 107!

Gezien Het rapport m Onzen Minister voor het Publieke Onderwijs, de Nationale N, verheid en de Koloniën, van den I9dcn dezer, uJ. 7*5, «it0c «3. let voldoening aan het & W V <«• 100 «■« meld bcsliüt;