is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tober 1822 (staatsblad n°. 44), opgeworpen couflict in de voor het Hoog Geregtshof te 's Gravenhage, in appel hangende zaak, tusschen Nicolaas Voorthuizen, Schout van Abcoude, als administrateur van den lleinen-winket-polder, appellant, ter eenre en Daniël Ludwich Christoph Martini, grondeigenaar, wonende onder Naaiden, geïnthimeerde ter andere zijde;

Gezien al de stukken, acten en memorien tot de voorschreven zaak betrekkelijk;

Gezien de wet van den ijden Februari 181S (staatsblad n°. 16)-;

Gezien ons besluit van den ?den Januari 1817 la. BS , n°. iifï (staatsblad n*. i5, van den jare i823), en «lat van den *6den Juli 1820 (staatsblad n*. 16);

Gezien eindelijk ons besluit van den Joden April 11. (staatsblad n°. 15) , in zake van J. Romme, en den ■Graaf van Merode PPeeterloo, tegen den penningmeester Van het Heemraadschap van de Mari en Dintel;

Gelet op artikel 32 2 der grondwet;

Den Raad van State gehoord;

En in aanmerking nemende, dat de parate executie te deze door den appellant is aangevangen in 7.ijnc hoedanigheid als administrateur van den l/eine/twinlel-polder, en «lat ten gevolge der, iu «leis