is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD *

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N- • 5 1 BESLUl'I' van den / iden December >813, bepalende, dat de maten , geschikt tot het meten van granen enz., uit gegoten of geslagen ijzer zullen mogen worden vervaardigd.

YV Ij WILLEM, brf de gratie Gods, Kojjing der Nedeï landen, Prins van Oranje - Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg,

ENZ., ENZ., ENZ.

Op het rapport van Onzen Minister van Binneriiandsche Zaken en Waterstaat van heden, n°. 2;

Gezien art. 1 van Ons besluit van den ïÖ^11 december 1819', (staatsblad n°. 67) houdende bepalingen omtrent de gedaante en inhoud der maten , geschikt tot het meten van §ranen , enz.;

Iiebben goedgevonden en verslaan bij aanvulling tan het voornoemd artikel, te bepalen, dat de maten, '• aai in vermeld, ook uit gegoten of geslagen ijzer zulten mogen worden vervaardigden gebruikt; mits de-

/