is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5)

2. Gemelde hoofdsom zal over de onderscheidene provinciën des Rijks worden omgeslageu op den navolgenden voet, te weten :

GRONDBELASTING.

PROVINCIËN. Gebouwde Ongebouwde Gebouwde en eigen- eigen- ongebouwde

dommen. domuien, eigendommen^

Noordbraband. ƒ 161,46o f 545,3io f 704,770

Zuidbraband... « « 1,153,470

Limburg « 481,990

Gelderland.... 164,170 487,83o 652,000

Luik K « 542,200

Oostvlaanderen. « « 1,687 33o

Westvlaanderen. « « 1,417 860

Henegouwen.., <4 « 909',260

Zuidholland... 955,280 j,o42,o6o 1,975,340

oordholland. . 1,352,63a 578,a3o i,g5o,86o

Zeeland io3,5oo 436,48o 539,980

Namen « « 56^870

Antwerpen « (( 724,660

Utrteht 203,900 5ig,38o 525,280

Vriesland ig5,56o 984,680 1,i8o,24o

Overijssel 91,600 243,iio 354,*6io

Groningtn 121,720 368,060 489,780

dfeulllu 19,060 74,980 94,54o

Luxemburg.. .. « « 378,4io

| ƒ i6,o64,48o