is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Daar en tegen worden van de provincie Namen afgescheiden en aan die van Luik toegevoegd zeven gemeenten :

Ben met Ahin,

Marchin,

Vijla met Taroule,

Pailhe ,

Les Avins,

Bois met Borsu ,

Ocquier.

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal •worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, kollegien en ambtenaren, aan de naauw keurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 'sGravenhage den 20Sten December des jaars 1023, en van Onze regering het elfde.

WILLEM.

Van wege den Koning,

J. G. DE MEY VAN STREEFKERK. Uitgegeven den vijf-en-twintigsten December 1823.

De Secretaris van Staat, J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.