is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Per transport.. f 225,600.00 üoOFDSTtK VI. Het Departement -van

Justitie 5,oi5,S57.56

« V. Het Departement van Binnenlandsche Zaken

en Waterstaat. 684,920.5o

« VI. Het Departement van den Hervormden en andere Eerediensten,

behalve denRoomschKatholijken Eeredienst 5o,ooo.oo « VII. Het Departement van den Roomsch-Katholijken Eeredienst.... 60,000.00 « VIII. Het Departement voor het Publieke Onderwijs , de Nationale Nijverheid en de Koloniën 1,5 g5,ooo. 00

« IX. Het Departement van

Financien 8,246,4 28.11

« X. Het Departement van

Marine Nihil.

« XI. Het Departement van

Oorlog» 2,200,000.00

Te zamen.. ƒ 15,875,800.97

A 2