is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten einde de schatkist in staat te stellen tot betaling van de buitengewone pensioenen, lijfrenten en andere ailoopende betalingen.

Lasten en bevelen , dat deze in het staatsblad zal worden geïnsereerd , en dat alle ministeriële departementen en autoriteiten, kollegien en ambtenaren aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 'sGravenhage den agsten december des" jaars 18.13, en van Onze regering het elfde.

WILLEM.

Van wegè den Koning, J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.

Uitgegeven deu dertigsten December i8a5.

De Secretaris van Staat, J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.