is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Men noemt Datuurlijke vruchten : i°. De gene", welke de aarde uit haar zelve voortbrengt.

2°. Al hetgeen de beesten opleveren, of uit de beesten geboren wordt.

Door vruchten van nijverheid wordt verstaan hetgeen door bebouwing verkregen wordt.

Burgerifjke vruchten zijn huur- en pachlpenningen, interessen van geldsommen en verschuldigde renten.

TWEEDE AFDEELING.

Van de onderscheiding der zalen. 5.i Zaken zijn , of ligchainelijk of onligchamelijl.

6. Zaken zgn roerend of onroerend, volgens de bepalingen der twee volgende nfdeeiingen.

7. Roerende zaken zijn verbruilbare of onverbruilbare zaken; verbruikbare zaken zijn de zoodanige die door het gebruik verloren gaan , als geld , graau, dranken; de andere zijn onverbruikbaar.

DERDE AFDEELING.

yctn onroerende zalen,

8. Onroerende zaken zijn:

iu< Gronderven en hetgeen daarop gebóuwd is.

A 2