is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ö. Wanneer men heeft aangevangen voor een antlot' ta bezitten, wordt men altijd voorondersteld, zijn bezit onder denzelfden titel te vervolgen, zoo niet liet tegendeel bewezen is,

7. Men kan noch uit eigen wille, noch door enkej tijdsverloop , voor zichzelve de oorzaak en het beginsel van zijn bezit veranderen,

8. Zake» aan den Staat behooi'endö, welke niet in den handel zijn, kunnen voor bijzondere personen geen voorwerp van bezitregt opleveren,

TWEEDE APPEEIISC,

f- an de wijze, waarop het bezitregl wordt verkregen wordt behouden en verloren gaat.

9. Bezitregt wordt verkregen door de daad, van de zaak onder zijne magr. te brengen , met het Oogmerk óm dezelve te bezitten,

10. De genen, die het gebruik van hun verstand niet magtig zijn, kunnen doflp lien zelve geen bezit Verkrijgen,

Een minderjarig persoon, dis zijne zinnen magtig fe, of eene vrouw, onder do magt van haren man staande, kunnen door de daad, het bezit een er zimfe verkrijgen,

4 2