is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 7a. WET, houdende daarstelling van nadere maatregelen lot wering en Uit'

roeijing van den slavenhandel • • , a3 Uec.is»*.

No. 76. BESLUIT , houdende handhaving van zeker conflict opgeworpen door den Gouverneur van Oostvlaanderen . . " * "

No. 77. WET , betrekkelijk de uitloting en den inkoop van kansbiljetten en uitgestelde schuld , tot nadere openstelling van eene verwisseling van die schuld, en ter bepaling der som,

welke gedurende het jaar i8i5 , tot aankoop en aflossing van schuld zal

besteed worden ■

%

No. 78» WET, houdende invoering der wetten van den ïoden Januarij i8a4 (staats»

bladen nos. l3 en j4) betrekkelijk het regt van opstal en het erfpachtsregt . i5 « «

Np. 7g» BESLUIT, houdende afschaffing van het kanton faassen. (Gelderland), ca vereeniging der daartoe behoorende gemeenten met het kanton Hattern en gedeeltelijk roet bet kanton Jlyeldqqm, ïS k «

/