is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het midden van eenen niiweg, gedeeltelijk loopende langs de zuidzijde van voorschreven kreupdbosch tot daar waar men ter regter zijde van dit bosch eene sloot ontmoet, dewelke een ander bosch van den heer Pt rwesten met eenige bebouwde landen van elkander scheidt, welke sloot met den gezegden uitweg eenen bijkans regten in gaanden hoek maakt.

Van dit punt loopt de grensscheiding langs de westzijde van laatstgenoemd kreupelbosch , aan het einde van welk zij eenen kleinen op Poppel terug komen den mthoek maakt, om onmiddellijk daarop eenehoogkantige sloot te volgen, welke onderscheidene bijzondere eigendommen van het gehucht van Maal onder Poppel gelegen, afscheidt, van de Groote Heide, - van een dennenbosch aan den heer Jan Baptist* Neehx toebehoorende. Dezelfde sloot altijd volgende, maakt op eenen kleinen afstand de grenslijn weder een uitsprong op Poppel, en loopt vervolgens n c eszelfs eeiste rigting van het noordwesten naar het zuidoosten, gaat twee kleine wegen over, en komt, na eenige hoekige omwegen gemaakt te hebben, en dezelfde hoogkantige sloot volgende, aan den zuidoosten hoek van een eigendom, toebehoorende aan de wed. ran Steen, liggende bj het gehucht de 4W genaamd onder Poppel 1»erooreade- latende op het grond-I

,TaJ JC Gl'°0te Heide' en een deel

bouwland de Maal genaamd, en op den grond van

op pel, onderscheiden gedeelten bouwland van het gehucht de Maal onder Poppel ressorterende.