is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEEP,

invoer. uitvoer, doorvoet'.

Geparfumeerde da 100 pond ƒ• 10>00 ƒ 0.50/ ï.oo

ZIJDE. \

Het regt op den doorvoer, van ruwe en ongemerkte zijde wordt van f 5.oo verminderd Qp / oio do ïoo pond.

Lssten en bevelen dat dtze ïn Let staatsblad zal woidcn geplaatst, en dat alle ministeriële departementen , autoriteiten, tollegien en ambtenaren aan de naamv'.eurige uitvoering de ha.d zullen houden.

Gegeven te 'sGravenhage den Ssten Januari des jaars 1824, en van Onze regering het elfde.

WILLE M.

Van wege den Koning,

J. G. DE M-EY VAN STREEFKERK. Uitgegeven den twaalfden Januari i3a4.

De Secretaris van Staat,

J. G, 1)E MEY VAN STREEFKERK.