is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitoefening der dienstbaarheid daardoor wederom zoude rijn mogelijk geworden.

56. De wijze waarop men van eene erfdienstbaarheid kan gebruik maken, verjaart even als de dienstbaarheid eelve, en op gelijke manier.

ay. Indien het heerschende erf aan verscheidene eigenaars onverdeeld toebehoort, belet het genot van één dier eigenaars de verjaring ten opzigte van »I de overigen.

Lasten en bevelen, dat deze in het staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen , autoriteiten, kollegien en ambtenaren aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's Gravenhage den 8sten Januari des jaars 1024, en van Onze regering het elfde.

WILLEM.

Van wege den Koning,

J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.

Uitgegeven den zeventienden Januari 1824.

De Secretaris van Staat,

J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.