is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinden en verstaan bij deze, te arresteren den navolgenden titel, welke zal uitmaken een gedeelte van het burgerlijk wetboek voor het Koningrijk der Nederlanden.

TITEL XI.

VAN ERFOPVOLGING BIJ VERSTERF.

EERSTE AFDEELING.

Algemeene bepalingen.

Art. Erfopvolging heeft alleen door den dood plaats.

2. Indien verscheidene personen, welke over en weder de een tot des anderens erfenis geroepen zijn, door een en hetzelfde ongeval of op denzelfden dag omkomen, zonder dat men weten kunne wie het eerst overleden zij, worden zij vermoed op hetzelfde óogenblik gestorven te zijn, en er heeft geen overgang van erfenis van den een' ten behoeve van den anderen plaats.

3. Tot de erfenis worden door de wet geroepen:

i°. De wettige en natuurlijke bloedverwanten, volgens de hierna vastgestelde regelen.

29. Bij ontbreken van deze, de langsdevende echtgenoot.

Bij gebreke van bloedverwanten en van eenen over-

blijvenden echtgenoot, vervallen de goederen aan den

Staat, onder den last om de schulden te voldoen,

voor zoo ver de waarde dier goederen toereikende is.