is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Ten einde als erfgenaam te kunnen optreden, moet men bestaan op het oogenbük dat de erfenis is opengevallen.

8. Geen vreemdeling is bevoegd om als erfgenaam op te treden , in de goederen welke zijn bloedverwant, hetzij vreemdeling, hetzij Nederlander , in het Koningrijk bezit, dan alleen in de gevallen waarin een Nederlander van zijnen bloedverwant goederen in het land Van dien ■vret mdeling bezittende, zoude kunnen erven, eu op dezelfde wijze.

9. Als onwaardig om erfgenameu te zijn, worden beschouwd , en als zoodanig van de erfenis uitgefloten :

1°. De geen, die veroordeeld is , ter zake dat hij den overledenen heeft omgebragt of getracht lueft omtebrengen.

2°. De gren die in regten overtuigd is, den erflater lasterlijk van eene misdaad te hebben beschuldigd , waarop eene onteerende straf bedreigd is.

5°. De geen die den overledenen door geweld of feitelijkheid belet heeft om zijnen uitersten wil te maken of te herroepen.

4°. De geen, die den uitersten wil van den overledenen heeft verduisterd , vernietigd of vervalscht.

xo. De erfgenaam die uit hoofde van onwaardigheid van de erfenis is uitgesloten, is gehouden tot de tern§-