is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne ouders , grootouders , of vex-dere bloedverwanten in de opgaande linie , zonder onderscheid van kunne of eerstgeboorte, en zdfs wanneer zij uit verschillende huwelijken verwekt zijn.

Zij erven voor gelijke deelen , of bij hoofden, wanneer zij allen in den eersten giaad zijn, en uit »igen hoofde geroepen worden; zij erven bij staken, wanneer zij allen , of een gedeelte hunner bij plaatsvervulling opkomen.

24. Indien de overledene noch nakomelingen, noch broeders of zusters achtergelaten heeft, wordt de nalatenschap in twee gelijke doelen tusschen de bloedverwanten in de vaderlijke, en die in de moederlijks opgaande linie verdeeld.

De naaste in graad in de opgaande linie, bekomt de helft aan zijne liuie behoorende met uitsluiting van alle anderen.

Bloedverwanten in de opgaande liiji', van denselfden graad , erven bij hoofde.

25. Waiyieev de vader en moeder van eenen persoon , welke zonder nakomelingen overleden is, hem overleven, bekomt ieder hunner een derde gedeelte der nalatenschap, indien de verstorvene slechts eenen broeder, of ééne zuster heeft achtergelaten , welke het overige derde gedeelte bekomt.

7j[j erven ieder voor een vierde gedeelte, indien dc overledene'meerdere broeders^ of zusters heeft achtci-