is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

graad, waarin men erven kan , gevonden worden , bekomen de bloedverwanten in de andere linie de geheele erfenis.

DERDE AFDEELING.

Van erfopvolging wanneer ér natuurlijke kinderen aanwezig zijn.

33. Indien de overledene wettelijk erkende natuurlijke kinderen heeft achtergelaten, wordt de nalatenschap gebeurd op de wijze, als bij de twee volgende artikelen bepaald is.

34. Indien de overledene wettige afstammelingen heeft achtergelaten , erven de natuurlijke kinderen een derde van het aandeel, hetwelk zij zouden gehad hebben , indien zij wettig waren geweest; zij erven de helft der nalatenschap, indien de overledene geene afstammelingen , maar Wel bloedverwanten in de opgaande linie of broeders of zusters heeft achtergelaten , en drie vierden , indien er slechts nabestaanden in eenen verderen graad zijn overgebleven.

Indien de wettige erfgenamen den overledenen in gelijke graden bestaan , bepaalt de naaste in de eene linie , zelfs ten aanzien der genen welke zich in de andere linie bevinden , de hoegrootheid van het aandeel, hetwelk aan het natuurlijk kind verschuldigd is.

35. In al de gevallen bij het vorig artikel voorzien,