is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zusters of nakomelingen van dezen, noch langstlevenden echtgenoot achter te laten, behoort deszelfs nalatenschap insgelijks, en met uitsluiting van den Staat, aan de naaste bloedverwanten van zijnen vader of van zijne moeder, welke hem erkend heeft, en indien hij door beiden erkend is, behoort de eene helft zijner nalatenschap aan de naaste bloedverwanten van vaders kant, pa de wederhelft aan die van moeders zijde.

De verdeeling in beide Iinien geschiedt volgens de regelen, omtrent gewone erfopvolging voorgeschreven.

Lasten en bevelen, dat deze ia het staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen y autoriteiten, kollegien en ambtenaren aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's Gravenbage den 8sten Januari des jaars i8a4, en van Onze regering het elfde,

WILLEM.

Van wege den Koning,

J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.

Uitgegeven den zeventienden Januari 1824.

De Secretaris van Staat,

1

J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.