is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2ij moeten zorg dragen, dat des overledenen's uiterste "wil worde ten uitvoer gel) ragt, en zij kunnen, in ^eval van geschil over de uitvoering van den uitersten wil in regten optreden , om de geldigheid daarvan staande te houden.

Zij moeten bij het eindigen van hun beheer, aan de belanghebbende partgen rekening en verantwoording doen»

6. De magt van den uitvoerder eens uitersten wils, gaat niet tot zijne erfgenamen over.

7. Indien er verscheidene uitvoerdex-s van eene tiiterste wils-beschikking zijn, die dezen last aangenomen hebben, kan één hunner bij gebreke van de anderen alleen werkzaam zijn, en zij zijn ieder voor het geheel, ter zake van hun beheer, aansprakelijk ^ ten ware de erflater hunne werkzaamheden mogt verdeeld hebben en dat ieder hunner zich binnen den kring der hem opgedrayene bemoeijenissen hebbe gehouden.

8. De onkosten door den uitvoerder eener uiterste wils-beschikking gemaakt, voor de verzegeling, de boedelbeschrijving, de rekening en verantwoording, en de overige tot zijne werkzaamheden betrekkelijke zaken, komen ten laste der nalatenschap.

9. Niemand is gehouden den last van uitvoerde eener uiterste wils-beschikking aan te nemen.

Deze werkzaamheden pacten voor niet worden waar-

/