is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zaken in haren vorigen staat herstelt, en voor het vervolg voldoende verzekering geeft.

17. Al de bij dezen titel vastgestelde verordeningen zullen alleen plaats grijpen, voor zoo verre daarvan door de overeenkomsten der partijen niet is afgeweken , behoudens echter de bepalingen van art. 2 hierboven.

i3. Erfpaciitsregt gaat op dezelfde wijze als het regt van opstal verloren.

Lasten en tevelen dat deze in het staatsblad zal worden geplaatst , en dat alle ministeriële departementen , autoriteiten, kollegien en ambtenaren , aan de naauwkeurige uitvoering de hand zul-* len houden.

Gegeven te 'sGravenhage, den ioden Januari des jaars 1824, en van Onze regering het elfde»

WILLEM.

Van wege den Koning, J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.

Uitgegeven den één-en-twintigsien Januari 1824.

De Secretaris van Staat, J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.

1