is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. i. Bij wijziging-in zoo verre van liet reglement van den i6den Thermidor van bet 8ste jaar, zullen de werkzaamheden ten aanzien van de afgifte en het viseren der dwangbevelen tot invordering van de directe belastingen, daarbij aan de ontvangers particulier opgedragen geweest, voortaan worden uitgeoefend door de arrondissements-inspecteurs van de directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen.

2. Dezelve arrondissements-inspecteurs worden almede belast met de invordering van de ontvangers, der kosten van vervolging, volgens de borderellen of nota's daarvan, welke door de Gouverneurs inde provinciën , zullen zijn getaxeerd, en met de uitbetaling van die kosten aan de deurwaarders der directe belastingen of andere belanghebbenden.

Onze Minister van Staat, belast met de generale directie der ontvangsten , zal zorg dragen voor de uitvoering van dit besluit, bctwelk in het staatsblad zal worden geplaatst.

Gegeven te 's Gravenhage den 4den Maart des jaars j824 , en van Onze regering liet elfde.

WILLEM.

Van wege den Koning, J. G. DE MEY VAN STREEFKERK, Uitgegeven den twaalfden Maart 1824.

De Secretaris van Staat, J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.