is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der provinciën , bij de administrateuren van 's Rijks schatkist, worden geopend inschrijvings - lijsten , waarop aan alle bijzondere personen , alle voogden , curatoren en administrateuren van minderjarige of andere hulpbehoevende personen, de regenten en bestuurders van godsbuizen en andere gestichten van liefdadigheid, de nog bestaande weesmeesteren of commissarissen met de voortdurende verevening of met de afdoening van de zaken der weeskamers belast, alsmede aan de gemeente- en andere openbare besturen, gelegenheid zal worden gegeven tot de aangifte van zoodanige partijen uitgestelde schuld, certificaten van dien, en kansbiljetten, welke zij als nog verlangen te verwisselen tegen schuldbekentenissen van het amortisatie-syndicaat , op den voet, bepaald bg art. 20 en 21 van de wet van den 27sten December 1822 (staatsblad n". 5g.)

2. Daar het ter beschikking overgebleven kapitaal Schuldbekentenissen van het amortisatie - syndicaat ontoereikend is tot inwisseling van al de partijen uitgestelde schuld en kansbiljetten, welke zouden kunnen worden aangeboden , zoo zal aan de meesttijdig gedane aangiften ter inschrijving, de voorkeur worden toegekend.

5. De voorschrevene inschrijvings-Iijsten, zullen worden gesloten op den achttienden der maand Mei 1824.

4. De administrateuren van '«Rijks schatkist in de onderscheidene provinciën, zullen de alzoo

A 2