is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK der NEDERLANDEN. (N°. 27.)

BESLUIT van den 2den April 1824, houdende bepaling, dat de met de stad Hamburg geslotene overeenlomst tot afschaffing van het Jus detractus , m het staatsblad zal worden geplaatst.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden , Phins van Oranje-Nassau, Groot-IIertog van Luxemburg, enz., enz., enz,\

Op het rapport van het Departement van Buitenlaudsche Zaken, van den 25sten Maart II., n°. 4,

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen, dat de , op den Januari dezes jaars , tusschen de Nederlanden en de stad Hamburg, gesloten overeenkomst, ten aanzien eener wederkeerige opheffing van het jus detractus, en van de belasting op de landverhuizingen , in het staatsblad zal worden geplaatst.

A