is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overeenkomst, gesloten tusschen het

koningrijk der nederlanden en de stad hamburg, ten aanzien eener wederkeerige opheffing van het jus detractus en van de belasting op de landverhuizingen.

Art. i.

De regten, bekend onder den naam van jus detractus , gabella liereditaria en census emigrationis, zullen voortaan niet meer gevorderd of geheven worden, wanneer bij nalatenschap , gifte, verkoop, landverhuizing of in eenig ander geval, overgang van goederen plaats zal hebben uit de staten van het Rijk der Nederlanden , naar die van de stad Hamburg, of wederkeerig uit deze in de staten van het Koningrijk der Nederlanden, over derzelver geheele uitgestrektheid, zoo tegenwoordige als toekomende, wordende bij deze alle belastingen van dien aard tusschen de beide staten afgeschaft.

Art. 2.

Vorenstaande bepaling strekt zich niet alleen uit tot soortgelijke regten e;i belastingen, welke een deel uit-

A 2