is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Gezant van Zijne Majesteit bij den Heiligen Stoel en het Hof van Toskanen, ad interim , belast met de directie van het Departement van Buitenlandsche Zaken, verklaart, dat de bovenstaande overeenkomst door de Nederlandsche Regering is bekrachtigd, den 3isten Jannarij i824- en door den Senaat der stad Hamburg den 2o«ten Februari) deszelfden jaars, en dat de uitwisseling der akten van ratificatie heeft plaats gehad op den

U den Maart daaraanvolgende.

\ —'

(Ge/ee£e«i) I. G. REINHQLD.