is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zaken, Onderwijs en Waterstaat, en Onze Staatsraad, Administrateur der Registratie en Loterijen , zullen zorg dragen voor de uitvoering van het tegenwoordig besluit, hetwelk in het staatsblad zal worden geplaatst.

Gegeven te 's Gravenhage den 27sten April de* jaars iu24, het elfde van Onze regering.

WILLEM.

Vau wege den Koning, 1. G. DE MEY VAN 8TREEFKKRÏ.

Uitgegeven den tweeden Mei 18 24.

De Secretaris van Slaat, J. <5. I)E MEY VAK STREEFKERK»