is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

Van.

ÜE r KONINGRIJK der NEDERLANDEN

(N • ^7') BESLUIT van den 31 sten Mei fS-A ,

ter uitvoering der TV et van dten dag , omtrent de heffing der regten van zegel en registratie.

Wu WILLEM, lij de gratie Gods , Koning «er Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau Groot-Hertog van LuxEMbübg, enz.,.™*.

Gezien de wet van heden, (staatsblad n». 56), inhoudende eenige meu-.ve bepalingen omtrent' de effing der regten van zegel en regisiratie; Overwegende, dat volgens art. j0 dezer wet

Zl] dea eersten JuniJ aanstaande in werking moet worden gebragt;

Overwegende, d,t het v,n belang is, tm spóedl^t,

te voorzien in de middelen van uitvoering dier wet

vooral met betrekking tot de invoering der nieuwe

zegels, en tot het gebruiken of de inwisseling van

'ie, tegenwoordig, nog voorhanden zijnde oude zegels;

A