is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Insgelijks zullen daartoe dienen, voor het proportioneel zegel, de thans in de noordelijke provinciën gebruikt wordende handel-zegels , te weten:

die van aj stuivers om te gelden i5 cents voor sommen v»n ƒ 3oo en minder

van 5 « 3o ƒ 3oo tot 600

«10 «i Go 600 « 1200

« i5 « 90 1200 «1 1800

af 1 « ƒ 1 : 20 1800 « 24oo

« 1:5 a 1 : 5o 24oo « 3ooo

« 1 : 10 « 1 : 80 3ooo <t 36oo \

« 1 : i5 « 2 : 10 36oo 0 4200

« 2 « 2 : 4o 4200 « 48oo

ft 2:5 « 2 : 70 48oo « 54oo

« 5 (« 3 : 00 54oo « 6000

v 2:15 « 3 : 60 6000 « 7200

« 2 : 10 « 4 : 20 7200 « 84oo

« 3:5 ft 4 : 80 84oo k 9600

ft 3 : 10 « 5 : 4o 9600 « 10800

« 6 r 6 : 00 10800 « 12000

«4 « 6 : 60 12000 « i5200

* 4:5 <1 7 : 20 10200 « i44oo

ft 4 : 10 « 7 : 80 i44oo « i56oo

<* 4 : i5 « 8 : 4o i56oo « 16800

«9 « 9 : 00 16800 « 18000

« 5 : 10 ft 9 : 60 18000 « 19200

« 5 : i5 « 10 : 20 19200 « 2oioo