is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaa ƒ 6 : 10 om te gelden ƒ 10 :8o yoor sorarn. v*n ƒ aoioo o 31600

«7 « 11 : 4o 21600 (( 22800

« 7 10 « 12 : Oo 22800 « 24ooo

8 « 12 : 60 a4ooo « 25200

8 10 « i5 : 20 25200 « 26400

«5 « 13 : 80 264oo « 27600

0 910 ft i4 : 4o 27600 « 28800

«10 « i5 : 00 28800 « 3oooo

en van de, in de zuidelijke provinciën gebruikt wor¬

dende handelzegels, te weten:

die v. 5o centim. om te gelden 3o cents r. sommen van f 5oo lot 600

fr. 1.00 « 60 « 600« 1,200

« i.5o « 90 « 1,200« 1,800

« 2.00 « ƒ 1.20 « 1,800« 2,4oo

« 2.5o « i.5o h 2/100« .0,000

« 5.oo « 1.80 « 3,ooo« 5,6oo

« 3.5o « 210 « 3,6oo «4,200

« 4 00 « 2A0 « 4,200« 4,8oo

« 4.5o « 2.70 « 4,8oo« 5.4oo

« 5 00 « 5.00 « 5,4oo« 6,000

« 5.5o « 3.6o « 6,000 x 7,200

« 6.00 .« 4.20 « 7,200 a 8,4oo

« 6.5o « 4.8o « 8,4oo« 9,600

« 7.00 « 5.4o « g,6oo« 10,800

« 7.50 « 6.00 <1 io,8oo« 12,000

« 8.00 « 6.60 « 12,000« l5,200

« 8.5o « 7.20 « i5,2oo« i4,4oo

« 9.00 « 7.80 « i4,4oo« i5,6oo

« g.5o <. 8.4o « i5,6oo« 16,800

« 10.00 « 900 « i6,8oo« 18,000

A 4