is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N . 08.) WET van den 5den Juni 1824, ler voorziening in de voldoening van nieuwe buitengewone pensioe~ nen en afloopende betalingen, er. ter regeling van onderscheidene financiële aangelegenheden des Rijke en van het Amortisatiesyndicaat.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg , *„s>, enz., enz.

Allen den genen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

AIzoo Wij in overweging hebben genomen, dat onderscheidene daargestelde veranderingen en vereenvoudigingen in verschillende takken van het openbaar bestuur van het Rijk, zoo mede de verdere nog daar fe stellen maatregelen van dien aard, aanleiding geven tot vermindering van het getal ambtenaren en tot aanzienlijke bezuinigingen, welke op de jaarlijkse

A