is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. g.

De factorij van fort Marlborough en al de bezittingen van Groot-Brittanje, op het eiland Sumatra, worden, bij dezen, afgestaan aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, en Zijne Groot-Brittanjesche Majesteit belooft , dat op dat eiland geen Britsch kantoor zal worden opgerigt, noch eenig traktaat, onder Britsch gezag, gesloten met eenigen der inlandsche Vorsten, Opperhoofden of Staten op hetzelve gevestigd.

Art. 10.

De stad en vesting van Malakka. met derzelver onflerhooiigheden , worden, bij dezen afgestaan aan Zijns Groot-Brittanjesche Majesteit, en Zijno Majesteit den Koning der Nederlanden belooft, voor zich en voor Zijne onderdanen, nimmer op eenig gedeelte van het schiereiland van IVlalakka, een kantoor te zullen oprig'en, of tiaktaten te zullen sluiten met eenigen der inlandsche Vqrsten, of Staten , op dat schiereiland gevestigd.

Art. n,

Zijne Groot-Brittanjesche Majesteit ziet af van allo vertogen tegen het bezetten van het eiland Billiton en deszelfs onderhoorigheden, door de Agenten van he$ IN?derlandsch Gouvernement.