is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGB.ïJK der NEDERLANDEN.

41 •) BESLUIT van den 2jsten Juni 182$-, waarbij op de kantoren van waarborg der gouden en zilveren werlen wordt toepasselijh gemaalt hei besluit van den 2^'n April 1824(staatsblad no- S°)i ten opzigte van de territoriale verdeeling voor het justitiële.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods , Koning der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg , enz., enz., ent.

Gelet op Ons besluit van den 27sten April 1824 ( staatsblad n9. 00 ) , waarbij eenige kantons, gemeenten, buurschappen enz., worden afgescheiden van de provinciën waartoe zij in het justitiële nog behoorden, en gevoegd bij de provinciën waarin zij gelegen zijn;

In aanmerking nemende dat deze overbrenging