is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN»

(N° * ^ BESLUIT van den 1 oden Juli 1824» houdende verklaring van art. 46 van het besluit van 15 Maart t8i5y n°. 4g, nopens de behandeling der procedures in cassatie, bij het Hoog Geregtshof te Brussel.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden , Prins van Oranje - Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz*

In aanmerking nemende dat er twijfelingen zijn ont-3 staan, opzigtelijk den waren zin c,n strekking van het 46»to artikel van Ons besluit van i5 Maart 1815, n°. 45 , houdende regelen volgens welke de procedures in cassatie bij het Hoog Geregtshof van Brussel, moeten worden behandeld;

In aanmerking nemende dat de letterlijke zin \an een gedeelte des gezegden artikels, die twijfelingen