is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N °. 4 7.) BESLXJITvan den 4-den September 182^i betreffende de rigling, welke de stoomvaartuigen , hij het elkander tegen komen en voorbij varen, zullen moeten nemen.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Gelet op het meer en meer toenemend gebruik van. stoomvaartuigen, zoo op de stroomen en rivieren, als langs de vaarten en kanalen binnen dit Rijk;

In aanmerking nemende, dat liet van het hoogste belang is de noodige verordeningen vasttestellen, ter voorkoming, zoo veel mogelijk, van ongelukken, die gezegde stoomvaartuigen , door onberadenheid cn onvoorzigtigheid, in het elkander tegen komen en voorbij varen, over en weder kunnen te weeg bren-