is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den Raad van State gehoord;

Hebben goedgevonden en verstaan te verklaren % dat, onder de benaming van grofsmederijen, voorkomende bij art. 5 van Ons bovengemeld besluit, ook zijn begrepen de hoefsmederijen en slotemalerijen of slotemakers-smede rij en.

En zullen Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, Onderwijs en Waterstaat, en van Justitie, voor de uitvoering dezes zorg dragen , waarvan een afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minister voor de Nationale Nijverheid en de Koloniën, en aan den Raad van State, tot informatie; zullende het tegenwoordig besluit yoort,s in het staatsblad worden geplaatst.

Het Loo,den 5den October i824.

WILLEM.

Van wege den Koning, J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.

Uitgegeven den tienden October 1824.

De Secretaris van Slaat, }. G. DE MEY VAN STREEFKERK»