Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afdeling

Onderafdeling

Paragraaf Artikelen

OMSCHRIJVING Geraamd

voor 1948

34 Vergoeding van kost en inwoning door

personeel 80 000

35 Bijdragen in de verpleegkosten van oorlogsslachtoffers 250 000

XI Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf . . Memorie

36 Uitkering van het Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf wegens voordelig saldo

over het jaar 1948 Memorie

HOOFDSTUK VI

I

DEPARTEMENT VAN ONDERWIJS,

KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN . . 21 311 225

I Ministerie 283 000

I Algemene leiding 165 000

1 Overige ontvangsten betreffende het

onderwijs 165 000

III Ontvangsten van algemene aard van

het Ministerie 20 000

2 Algemene ontvangsten van het Ministerie 20 000 V Overige ontvangsten 98 000

3 Overige ontvangsten betreffende Onder¬

wijs, Kunsten en Wetenschappen . . 3 000

4 Inhoudingen voor inkoop van diensttijd

voor pensioen 95 000

II Lager Onderwijs 499 400

I Algemeen beheer 60 000

5 Overige ontvangsten betreffende het lager

onderwijs Memorie

6 Betalingen voor het afleggen der examens als on derwij zer(es) of hoof donderwij zer(es),

in de vrije- en orde-oefeningen, der gymnastiek, de nuttige en fraaie handwerken voor meisjes, het handtekenen, de beginselen der land- en die der tuinbouwkunde

en van de handenarbeid 40 000

Sluiten