Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afdeling

Onderafdeling

Paragraaf Artikelen

OMSCHRIJVING- Geraamd

voor 1948

— — I

72 Ontvangsten betreffende het Rijksmuseum G. M. Kam Memorie

ü. Aü. Rijksmuseum Twenthe te En-

j schede

73 j Ontvangsten betreffende het Rijks¬

museum Twenthe 1 500

BXIV. Rijksmuseum voor Volkskunde „Het Nederlands Openlucht Museum" te Arnhem

74 Entreegelden betreffende het Nederlands

Openlucht Museum jq qqq

B XVI. Overige ontvangsten betreffende de Rijksmusea

75 Overige ontvangsten betreffende de

Rijksmusea 100

Archiefwezen 7 qqq

2 Rijksarchieven g qqq

76 Ontvangsten betreffende de Rijksarehie-

ven 5 000

3 Archieven van gemeenten, waterschappen, veenschappen en veen-

polders 2 000

71 Ontvangsten betreffende archieven van gemeenten, waterschappen, veenschappen en veenpolders 2 000

V Bibliotheekwezen jqq

2 Koninklijke Bibliotheek te 's-Gra-

venhage 10q

78 Ontvangsten betreffende de Koninklijke

Bibliotheek jqq

VH Kunsten 40 925

I Algemeen beheer Memorie

79 Overige ontvangsten betreffende muziek,

toneel en letteren Memorie

Muziek, Toneel en Letteren 29 925

1 Muziek 29925

B. Opleiding

BI. Koninklijk Conservatorium voor Muziek te 's-Gravenhage

Sluiten