Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afdeling

Onderafdeling

Paragraaf Artikelen

OMSCHRIJVING Geraamd

voor 1948

92 Ontvangsten Centraal Instituut voor opleiding van sportleiders 230 000

HOOFDSTUK VII A I NATIONALE SCHULD 44 517 398

I Gevestigde Schuld en langlopende cre-

dieten 25 918 398

I Rente en overige ontvangsten . . . 18314773

1 Binnenland 18 314 773

1 Aandeel van derden in de rente van Gevestigde Schuld en verjaarde rente . . 10 634 278

2 Uitkering van Staatsbedrijven wegens

rente van verstrekt kapitaal 7 680 495

II Amortisatie en aflossing 7 603 625

1 Binnenland 3 447 625

3 Aandeel van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen in de aflossing van Gevestigde Schuld 3 447 625

2 Buitenland 4156 000

4 Aandeel van Nederlandsch-Indië in de

aflossing van Gevestigde Schuld. . . . 4 156 000

II Rente en ontvangsten van Vlottende

Schuld en kortlopende credieten .... 18 599 000

I Binnenland 299 000

5 Rente van kortlopende vorderingen . . 299 000

6 Overige ontvangsten betreffende kasvoorzieningen Memorie

II Buitenland 18 300 000

7 Rente van kasvoorschotten aan Nederlandsch-Indië en Suriname 18 300 000

8 Rente van kasvoorschotten aan vreemde mogendheden Memorie

III Overige rente-ontvangsten Memorie

9 Overige ontvangsten betreffende de Nationale Schuld Memorie

Sluiten