Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l Afdeling

Onderafdeling

Paragraaf Artikelen

Geraamd

OMSCHRIJVING

voor 1948

Loodswezen, betonning, bebakenlng, verlichting, zeemerken, kustwacht en stormwaarschuwingsdlenst 3 609 500

I Algemeen beheer 9 50Q

49 Algemene ontvangsten 500

50 Vergoeding voor dienstwoningen. ... 6 000

51 Waterleiding te Terschelling 2 500

52 Overige ontvangsten 500

II Loodswezen 3 S03 000

53 Algemene ontvangsten 500

54 Opbrengst van de verkoop van overtollige

goederen 2 000

55 Loodsgelden en dergelijke 3 500 000

56 Overige ontvangsten 50O

III Betonning, bebakening, verlichting en

zeemerken 97 000

57 Algemene ontvangsten 500

58 Opbrengst van de verkoop van overtollige

goederen 2 000

59 Bijdrage van België in de kosten van de betonning, bebakening en verlichting van

de Wester-Schelde 83 000

60 Overige ontvangsten 11 500

IV Kustwacht en stormwaarsehuwings-

dienst Memorie

61 Overige ontvangsten . Memorie

Hydrografie Memorie

62 Algemene ontvangsten Memorie

63 Opbrengst van de verkoop van overtollige

roerende goederen Memorie

64 Overige ontvangsten Memorie

HOOFDSTUK IX A

DEPARTEMENT VAN WEDEROPBOUW EN VOLKSHUISVESTING 42 899 876

1 Ministerie 705 250

Sluiten