Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afdeling

Onderafdeling

Paragraaf Artikelen

OMSCHRIJVING Geraamd

voor 1948

teur van het Bureau van het Commissariaat voor Oorlogsschade bij de Beroepscommissie Militaire Vorderingen. . . . 150

104 Ontvangsten wegens verhuur en verkoop

van vaste activa 45 000

105 Terugontvangen te veel betaalde bedragen betreffende afgesloten dienstjaren 20 000

106 Overige ontvangsten van het Commissariaat voor Oorlogsschade Memorie

3 Centraal Bureau Vergoeding Militaire Vorderingen Memorie

107 Ontvangsten Centraal Bureau Vergoeding

Militaire Vorderingen Memorie

4 Consumentencrediet 37 000

108 Ontvangsten in verband met de uitvoering van de wet op het Consumentencrediet 37 000

109 Aflossingen Consumentencrediet .... Memorie

VIII Dienst der Rijksbegroting Memorie

2 Bureau Financiering Wederopbouw

Publiekrechtelijke Lichamen. . . . Memorie

110 Aflossing van voorschotten voor de wederopbouw van eigendommen van overige publiekrechtelijke of daarmede gelijk te stellen lichamen en voor bijkomende kosten Memorie

Kapitaalsontvangsten

I Ministerie Memorie

V Ontvangsten van algemene aard van

het Ministerie Memorie

111 Overige ontvangsten betreffende Financiën Memorie

II Generale Thesaurie 4 752 31®

III Geldwezen Binnenland Memorie

112 Opbrengst van door ontmunting verkregen metaal Memorie

113 Door het Staatsmuntbedrijf afgeleverde

munt Memorie

Sluiten