Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. van hoofdstuk IXA dienstjaar 1947.

verhoogd met: en mitsdien gebracht op:

de Gewone dienst ƒ 842 829 ƒ 120 788 266

de Buitengewone dienst 12 284 412 269 210 462

de Geheele dienst 13 127 241 389 998 728

Gewone dienst.

Afdeeling V.

Afdeeling V 370 000 59 075 958

Onderafdeeling III.

Onderafdeeling III 370 000 19 217 587

Paragraaf IV 370 000 717 717

Afdeeling VI 463 490 42 057 512

Afdeeling VII.

Afdeeling VII 9339 5 587 639

Onderafdeeling II.

Onderafdeeling II 9 339 954 339

Paragraaf I 9 339 804 339

Buitengewone dienst.

Afdeeling I.

Afdeeling I 11 557 147 112 800 447

Onderafdeeling I 10 381 684 62 004 684

Onderafdeeling III.

Onderafdeeling III 1 175 463 50 495 763

Paragraaf I 1 175 463 1 175 463

Afdeeling III.

Afdeeling III 727 265 151 910015

Onderafdeeling II 727 265 1 427 265

Behoort bij Koninklijk besluit van 20 December 1947, Staatsblad No. H 441.

De Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting a.i.,

H. VOS.

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK.

Sluiten