Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. van Hoofdstuk VIII B dienstjaar 1947:

verhoogd me': en m''sdien

, gebracht op:

de gewone dienst ƒ 60 558 300 ƒ363 365 520

de buitengewone dienst 8 759 700 80 959 700

de geheele dienst 69 318 000 444 325 220

Gewone dienst.

A.

106 500 3 441 187

AfdedlngI 106 500 3 441187

B.

B 60 358 800 352 359 971

Af deeling II.

" 55 883 000 191745 269

Onder, deehng I 30 843 000 llomm

" '" 'g " 1 «mm 11 265 640

Onderafdeling III 2 360 000 l5mm

Nieuw ingevoegd:

Onderafdeeling IIIA 155SIOOO ,5JS

Onderafdeel,ng IV 816 000 3mm>

Onderafdeeling VIL

Onderafdeeling VII , m m

c7Z' r " v 1201 000 89WS»

Onderafdeehng X 4012000

A'ded,n8 111 2 400 000 12 904 400

Afdeeling IV.

A,d"ling,V 1981 800 127 624 217

Onderafdeeling II.

Onderafdeeling II 1 981 800 21 773 410

pEragraaf 1 1 893 000 19 094 970

ParagraafI1 88 800 2 678 440

Sluiten