Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 24d

Het bepaalde in de artikelen 24a 24b en 94,, ,,

passing op nieuwe woningen welke 'vóór het mede van toe¬

deze artikelen doch na 31 December ln werk'ng treden van

gekomen en voor de bouwwaarvan Sw°vi beW°ning zijn ®ereed Woningwet is verleend. geldelijke steun ingevolge de

III

In artikel 25 worden de volgende wijzigingen aangebracht

1°. het eerste lid vervalt.

2°. De leden 2. 3 45fi7o0„n

genummerd met 1, 2, 3, 4' 5,' 6.'7 en 8 W° onderscheidenlijk

-

in de tekorten" vwvangen^oor'Het iuisf hn™8 Van de b,Jdragen m de tekorten, bedoeld in artikel 24a, ontot™8 ^ ^ bljdragen

IV

Artikel 28 vervalt.

Artikel 2

waarin fff'SOF " die

Fi?andën^vïn Justitie z^n belaïmeTdf t Volkshuisvesting. van dat in het ^^^W./zal woïJen ÖCS,Ult'

Raad van State zal worden gezondfn afschrift aan de

Amsterdam, 30 December 1947.

De Minister van Wederopbouw en WILHELMINA.

Volkshuisvesting a.i.,

H. VOS.

De Minister van Financiën,

P. LIEFTINCK.

De Minister van Justitie,

J. H. VAN MAARSEVEEN.

Uitgegeven de drie en twintigste Januari 1948.

De Minister van Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN.

Sluiten