Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io°. Wilhelm Johan Jansen, geboren te Kaldenkirchen (Duitschland) den 27 Maart 1900, fabrieksarbeider, wonende te Venlo, provincie Limburg',

11°. Johann Jaskulak, geboren te Giesenberg-Sodingen, Castrop (Duitschland) den 19 December 1899, ovenbouwer, wonende te Kedichem, provincie Zuidholland;

12°. Arnold Johann Kastein, geboren te Suderwick, Bocholt (Duitschland) den 21 Februari 1889, landbouwer, wonende te Dinxperlo, provincie Gelderland;

130. Anna Margherita Maria Lanc, geboren te Zara (Zuid-Slavië) den 25 September 1899, kloosterzuster, wonende te Bergen op Zoom, provincie Noordbrabant;

140. Catharina Elisabeth Lohmann, geboren te Altharen (Duitschland) den 21 September 1897, huishoudster, wonende te Assen, provincie Drenthe;

15°. Georg Wilhelm Paulsch, geboren te Deutsch-Sagar (Duitschland) den 1 Augustus 1898, uurwerkmaker, wonende te Amersfoort, provincie Utrecht',

160. Petronella Adolphine Jeanne Prins, geboren te Tebing Tinggi (Nederlandsch Indië) den 29 Maart 1899, zonder beroep, weduwe van Svend Erik Asmussen, wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland',

17°. Wilhelmina Gerarda Ruijg, geboren te Amsterdam (Noordholland) den 18 Maart 1873, zonder beroep, weduwe van Paul Clemens Heger, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland',

180. Jöseph Theodor Ernst Wilhelm Strauss, geboren te Berlijn (Duitschland) den 15 October 1904, bedrijfs-economisch adviseur, wonende te Zaandam, provincie Noordholland',

190. Paul Sigmund Wertheimer, geboren te Neurenberg (Duitschland) den 6 Januari 1902, koopman, wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland.

2. Met afwijking van het bepaalde bij artikel 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad No. 204), wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan Maria Katharina Elisabeth Delahaye, geboren te Kerkrade (Limburg) den 14 April 1911, zonder beroep, weduwe van Edmund Konieczny, wonende te Heerlen, provincie Limburg.

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad No. 204), wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan:

i°. Johan Arnold Kastein, geboren te Aalten (Gelderland) den 3 Februari 1921, landbouwer, wonende te Dinxperlo, provincie Gelderland;

2°. Erik Asmussen, geboren te KoetaRadja (Nederlandsch-Indië) den 1 Februari 1924, Cadet Koninklijke Landmacht, wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland', 3°. Antonia Catharina Jaskulak, geboren te Kedichem (Zuidholland) den 21 Februari 1926, naaister, wonende te Kedichem, provincie Zuidholland.

4. Deze wet treedt in werking met ingang van den dag na dien harer afkondiging. Lasten en bevelen, enz.;

Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Juni 1947.

WILHELMINA. De Min. v. Justitie, J. H. van Maarseveen.

(Uitgeg. 11 Juli 1947-)

S. II 204

27 Juni 1947. WET, houdende naturalisatie van Etel Alexovits en 19 anderen.

Bijl. Hand. II 46/47. 395!

Hand. II 46/47, bladz. 1477—1478;

Bijl. Hand. I 46/47, 395;

Hand. I 46/47, bladz. 795.

Wij WILHELMINA, enz. doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Etel Alexovits en 19 anderen, die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging — wat betreft de in artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk — van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad no. 268), op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad no. 204);

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz.

Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan:

i°. Etel Alexovits, geboren te Eperjus (Hongarije) thans Presov (Tsjechoslowakije) den 29 April 1909, verpleegster, wonende te Nijmegen, provincie Gelderland',

2°. Julianna Bikfalvi, geboren te Pesterzsébet (Hongarije) den 5 Maart 1911, typiste, wonende te Apeldoorn, provincie Gelderland;

3°. Gerhard Flint, geboren te Lahn, Werlte (Duitschland) den 31 Mei 1896, manufacturier, wonende te Warmond, provincie Zuidholland',

4°. Henrik Theodor Gösta Kaspersen, geboren te Rotterdam (Zuidholland) den 25 September 1917, assistent-accountant, wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland;

5°. Leonhard Balthasar Kluppel, geboren te Aken (Duitschland) den 1 Juni I9I5> j131}" toorbediende, wonende te Bergen, provincie Noordholland;

6°. Amalie Penzkofer, geboren te Falkenstein (Duitschland) den 24 April 1893, assistente, wonende te :s-Gravenhage, provincie Zuidholland;

7°. Zoltan Székely, geboren te Koes (Hongarije) den 8 December 1903, concert-meester, wonende te Bloemendaal, provincie Noordholland;

8°. Margaretha Catharina van der Zee, geboren te Leeuwarden (Friesland) den 21 October 1897, weduwe van Wilhelm Balg, pensionhoudster, wonende te Brunssum, provincie Limburg.

2. Met afwijking, voor zooveel noodig, van het bepaalde bij artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en onder 2°. en 30. der wet van 12 December 1892 (Staatsblad no. 268), op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van

Sluiten